1Η BusinessWith μπορεί να ελέγξει και να γνωμοδοτήσει για τον τρόπο λειτουργίας ή/και την διαχείριση της επιχείρησής μου;
Ναι, η BusinessWith επιθεωρεί τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας, τόσο από την πλευρά του πελάτη όσο και από την πλευρά του επιχειρηματία και σας παραδίδει μια έκθεση – γνωμοδότηση με τις διαγνωσθείσες αδυναμίες της επιχείρησης και τις εν δυνάμει προτεινόμενες λύσεις.
2Μπορεί η BusinessWith να με βοηθήσει αν βρω νέες δραστηριότητες και αγορές ή να αξιοποιήσω καλύτερα τις ήδη υφιστάμενες;
Ναι η BusinessWith μέσω της υπηρεσίας business coaching και με την συνδρομή του δικτύου συνεργατών της μπορεί να σας βοηθήσει να εξερευνήσετε νέες επιχειρηματικές και επαγγελματικές διεξόδους.
3Μπορεί η BusinessWith να με συνδράμει στην καθημερινή επίλυση των επιχειρηματικών και επαγγελματικών ζητημάτων που ανακύπτουν;
Ναι η BusinessWith μέσω της υπηρεσίας business coaching σας συνδράμει και ταυτόχρονα σας εκπαιδεύει να διαχειρίζεστε με αποτελεσματικότητα τα καθημερινά ζητήματα που ανακύπτουν στην επιχείρησή σας.
4Μπορεί η BusinessWith να με συνδράμει να λάβει επιχειρηματικές αποφάσεις;
Ναι, η BusinessWith μέσω της υπηρεσίας business coaching αποδελτιώνει και αποσαφηνίζει τους προβληματισμούς σας, επισημαίνει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε επιλογής και σας συνδράμει με την καθοδήγηση του coach τόσο στην λήψη, όσο και στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας απόφασης.
5Η BusinessWith αναλαμβάνει την επίβλεψη του λογιστηρίου μου;
Όχι, η BusinessWith συνεργάζεται με εξειδικευμένους λογιστές, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν την επίβλεψη του λογιστηρίου σας.
6Η BusinessWith αναλαμβάνει τα λογιστικά της επιχείρησης μου;
Όχι, η BusinessWith συνεργάζεται με εξειδικευμένους λογιστές, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τα λογιστικά της επιχείρησής σας ή να ελέγξουν ή να επιβλέψουν τους παρόχους λογιστικών υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζεστε.
7Η BusinessWith αναλαμβάνει το Marketing και Digital Marketing της επιχείρησής μου;
Όχι, η BusinessWith συνεργάζεται με εξειδικευμένους επαγγελματίες του Marketing και digital marketing, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν το Marketing και digital marketing της επιχείρησής σας, εφόσον το επιθυμείτε και ταιριάζει στις ανάγκες σας.
8Η BusinessWith αναλαμβάνει τον Φορολογικό και φοροτεχνικό έλεγχο και σχεδιασμό της επιχείρησής μου;
Όχι, η BusinessWith συνεργάζεται με εξειδικευμένους φοροτεχνικούς, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον Φορολογικό και φοροτεχνικό έλεγχο και σχεδιασμό της επιχείρησής.
9Η BusinessWith αναλαμβάνει την νομική υποστήριξη της επιχείρησής μου;
Όχι, η BusinessWith συνεργάζεται με εξειδικευμένους νομικούς, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν την νομική υποστήριξη της επιχείρησής σας.
10Η BusinessWith αναλαμβάνει την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής μου;
Όχι, η BusinessWith συνεργάζεται με εξειδικευμένους επαγγελματίες της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας.
11Γιατί να έρθω στην BusinessWith αν δεν προσφέρει καμία από τις παραπάνω υπηρεσίες;
Η BusinessWith είναι ένας κόμβος υπηρεσιών που παρέχονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες υπό τον συντονισμό και την καθοδήγηση της. Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να αφιερώνετε τον χρόνο σας στην εύρεση διαφορετικών επαγγελματιών ώστε να λάβετε τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την λειτουργία της επιχείρησης σας, αλλά με μία μόνο συνάντηση έχετε πρόσβαση σε ένα ευρύ πεδίο υπηρεσιών.
12Ποιο είναι το κόστος των υπηρεσιών της BusinessWith;
Η πρώτη συνάντηση παρέχεται δωρεάν, καθώς έχει ως σκοπό να ακούσουμε τους προβληματισμούς σας. Μετά την πρώτη συνάντηση διαμορφώνουμε ένα πλάνο ενεργειών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές σας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα επιμέρους ζητήματα. Στο συγκεκριμένο πλάνο περιέχεται το αναλυτικό κόστος των υπηρεσιών μας. Για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και mentoring το κόστος ανά συνεδρία αναλύεται εδώ
13Πότε χρειάζεται η επιχείρησή μου υπηρεσίες διαπραγμάτευσης;
Η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία απαραίτητη για την καθημερινότητά μας, ειδικότερα για μια επιχείρηση η διαπραγμάτευση είναι απαραίτητη σε κάθε συνεργασία και κάθε συμφωνία, από την πρόσληψη ενός νέους συνεργάτη έως την συνεργασία με μια νέα επιχείρηση.
14Μπορεί η BusinessWith να με εκπροσωπήσει ή να με συνδράμει σε μια διαπραγμάτευση;
Ναι, η BusinessWith συνεργάζεται με έμπειρους διαπραγματευτές, καταρτισμένους τόσο σε οικονομικά, όσο και σε νομικά ζητήματα, ώστε να σας εκπροσωπήσει ή να σας υποστηρίξει σε μια διαπραγμάτευση.
15Πότε χρειάζεται η επιχείρησή μου υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων;
Οι υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων έχουν ως σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση γεγονότων, το οποία μπορούν να πλήξουν την ομαλή λειτουργία τις επιχείρησής. Τα γεγονότα αυτά διαφέρουν από κλάδο σε κλάδο, ωστόσο η πρόληψή τους είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων.